De natuurlijke overgang bij een vrouw

Elke vrouw krijgt te maken met de overgang. De overgang van de vruchtbare periode van de vrouw tot naar de non-productieve fase. De start van de natuurlijke overgang ligt gemiddeld rond het 46e levensjaar, maar alle begin tussen de 40 en 60 wordt als normaal beschouwd. Een vrouw kan vervroegd in de overgang komen als gevolg van een aandoening, operatie of gebruik van medicatie.

In de begin fase, ookwel de pre-menopauze genoemd, zijn er nog genoeg eicellen om tot een eisprong te komen, maar de kwaliteit van de eicellen neemt af. De klachten die in deze periode kunnen ontstaan zijn hoofdpijn en verergering van de PMS-klachten. Ook zijn er al hormoonschommelingen.

In de peri-menopauze verandert de cyclus naar onregelmatig (soms langer, soms korter of met langere tussenposes) en zal ook de hoeveelheid bloedverlies veranderen. De laatste eicellen worden opgemaakt en dan komt het moment dat er de laatste menstruatie zal plaatsvinden. De laatste menstruatie noemen we de menopauze. Als je langer dan een jaar geen menstruatie hebt gehad, dan heb je officieel de menopauze gehad en ben je in de post-menopauze beland. Je kan dit dus altijd alleen achteraf bepalen.

De termen overgang en menopauze worden nog weleens door elkaar gehaald. De menopauze is de laatste menstruatie, de overgang is het gehele proces van de pre- tot de post-menopauze. Als de laatste menstruatie is geweest wil dit nog niet zeggen dat alle klachten ook gelijk zijn verdwenen. Veel vrouwen moeten dan nog een nieuw hormonaal evenwicht vinden met nog eventueel aanwezige klachten.

De klachten die bij de overgang passen zijn verschillend per vrouw. Sommige vrouwen ervaren geen tot milde klachten, maar er zijn ook vrouwen die juist veel klachten ervaren waardoor hun dagelijkse leven behoorlijk beïnvloed kan raken. De klachten kunnen bestaan uit lichamelijke klachten zoals opvliegers, hartkloppingen, spier- en gewrichtsklachten, slecht slapen, droge slijmvliezen tot aan klachten op het mentale vlak zoals stemmingswisselingen, angst- en paniekstoornissen en geheugenproblemen.